irsky cob logo 500px white

Členská prihláška


 


# Periodicita Výška poplatku
Vstupný
(platí sa iba pri prvom zápise)
Jednorázovo 3 €
Členské Ročne 40 €
Rodinné členské Ročne 60 €
Študentské/dôchodcovské/ZŤP členské Ročne 1 €
IBAN SK96 8330 0000 0027 0148 0181 -
SWIFT FIOZSKBAXXX Ak je potrebné
Informácia pre prijímateľa [Vaše meno] členské (Príklad: Jana Nová členské) Povinné
Príjemca platby Klub chovateľov Írskych cobov Slovenská republika Ak je potrebné
Adresa Majerská 924/10, Prievidza, 971 01, Slovakia Ak je potrebné
Vyhlasujem, že kone nebudem predávať prostredníctvom priekupníkov a obchodníkov s koňmi.
Vyhlasujem, že dané plemeno budem chovať len v rámci materskej plemennej knihy ICS NL.
Vyhlasujem, že budem dodržiavať Stanovy klubu a súvisiace klubové poriadky (zverejnené na www.icsr.sk).
Zásady ochrany osobných údajov